Underhåll utom hus
Bygg och underhållning utom hus.

Vi har gjort en kort lista med aktiviteter:
  • Målning
  • Fukt och skadeförebyggande
  • Reparera skadorna
  • Byte av tak
  • Bygga av entré/altan/veranda
  • Byte av fönster och dörrar
  • Byte av ingång- trappor
Målning
Underhåll av huset och extra byggnader är en del av aktiviteter som behöver utföras regelbundet. Så fort lacken/målningen är skada, försämras kvalitet av huset och skydd mot väder och vind snabbt. Innan du märker det, höjer kostnader från reparationen fort. Eftersom kostnaderna för att reparera lackskador eller trä är betydligt högre än normalt underhåll.

Fukt och skadeförebyggande
Fuktskador förebyggande är en separat verksamhet. Läckage, men också genom att släppta plankor och flyttade kakel kan fukt komma in i huset. Dessutom kan fukt tränga in sig genom golvet när grundvattennivån är hög.

När du upptäcker såna skador i tid, kan man reparera det utan för höga kostnader. Men när mögel har börjat växa i ditt hus, kommer kostnaderna för reparationer stiga snabbt. Vissa aktiviteter som att sätta en fukt-skärm i marken runt huset, är alltid dyra.

Reparera skadorna
Inom underhåll finns det saker som måste blir reparerat eller ersättas som rutten och dålig trä. Se till att man utför reparationen regelbundet och låt inte efterskotts underhåll påverka din semester eller förstöra ditt boendekomfort.

Fönster och dörrar
Fönster och dörrar som inte stänger ordentlig är inte bara irriterande, men de tillåter också en hel del kyla på vintern vilket ökar betydligt dina uppvärmnings kostnader. Vi hjälper till med reparera (om möjligt) av dörrar och fönster, eller om reparation inte är ett alternativ, kan vi ersätta dem.

Serviceavtal
Efter stora underhåll på ditt hus, är det viktigt att se till och kontrollera årligen, bland annat, målningen och takpannor. Vid behov kan man ta hand om små skador och behandlas innan de förvandlas till stora problem.
Vi har f-skatt