Nykeladministration
Regelbunden kontroll
Om du regelbundet för längre tid inte kan vara närvarande i din boende (t.ex. semesterhus), kan vi övervaka din egendom. Vi kontrollerar regelbundet följande punkter:
  • Miljöskador: Storm, regn, frost, snö, översvämning
  • Mekaniska fel: Elavbrott, fel på värmeenheter, läckage av vatten och avlopp
  • Mänskliga handlingar: Inbrott, skadegörelse, vanvård, post
Vi informerar dig direkt om eventuella problem uppstår.

Regelbundenhet
Hur ofta och hur intensivt vi kontrollerar dit boende avgör vi naturligtvis tillsammans med dig. Att gå och inspektera ditt bostad på samma tillfällen som inspektionen av andra klienter kan vi minska i priset så mycket som möjligt.
Vi har f-skatt