Trädgårdsarkitektur
Förberedningen
Första steget för ett bra design är att kartlägga dins önskemål av din trädgård.

Naturligtvis är tillgängliga budgeten också mycket viktigt, så tänk i förväg vad du maximalt vill spendera, så att vi kan ta hänsyn till detta när vi skapar designen.

Under förberedelserna undersöker vi tillsammans om delar av trädgården kan upprätthållas eller att vi gör rent och ta bort allting och börja om från början.

Designen
Innan vi börjar skapa en design, vill vi att diskutera de många olika trädgårdstilar med dig, så att din trädgård blir en sammanhängande helhet där de olika delarna enligt dina önskemål kommer överens med varandra.

En del av stilen är användningen av så kallade döda material såsom träplattformar, broar och palissader. Även vatten, såsom dammar och vattenfall är uppenbarligen möjligt.

Utformning
Efter att vi har dina önskemål, budget och design har beslutat, gör vi ett första utkast och sedan diskuterar vi detta med dig.

Konstruktionen
Under konstruktionen av trädgården går vi igenom flera steg:
  • Trädgården är konstruktion redo: allt som inte behövs vara kvar i trädgården tas bort och den nödvändiga utgrävningen görs
  • Infrastrukturen kommer att byggas: alla dränering och elanläggningar blir begravda
  • Placering av det döda materialet: utdragning av beläggning, byggande av dammar, installera staket, m.m.
  • Placering av det levande materialet: plantering och gödsling vid behov av alla blommor, växter, buskar och träd
Vi har f-skatt